Obec Hostašovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://hostasovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hostašovice
Hostašovice 44
741 01 Hostašovice

Datová schránka: cmqaxpm
E-mail: podatelna.ou@hostasovice.cz, starosta@hostasovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Pozvánka na 6. ZO
12. 06. 2019 Prodejní záměr k nemovitosti
12. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
07. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
03. 06. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
30. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
24. 05. 2019 Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Příloha
24. 05. 2019 Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty
24. 05. 2019 Cyklostezka Nový Jičína - Hostašovice - Výkaz FIN
24. 05. 2019 Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Rozvaha
24. 05. 2019 Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
24. 05. 2019 Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2018
23. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.3
16. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Straník
16. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sbor dobrovolných hasičů
16. 05. 2019 Usnesení z 5. ZO
16. 05. 2019 Usnesení ze 4. ZO
16. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
16. 05. 2019 Pozvánka na 5. ZO
16. 05. 2019 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
16. 05. 2019 Základní škola a mateřská škola Hostašovice - Příloha
16. 05. 2019 Základní škola a mateřská škola Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty
16. 05. 2019 Základní škola a mateřská škola Hostašovice - Rozvaha
16. 05. 2019 Obec Hostašovice - Příloha
16. 05. 2019 Obec Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty
16. 05. 2019 Obec Hostašovice - Výkaz FIN
16. 05. 2019 Obec Hostašovice - Rozvaha
16. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2018
16. 05. 2019 Závěrečný účet obce Hostašovice za rok 2018
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
16. 05. 2019 Doplnění počtu členů OVK o další členy a stanovení termínu 1. zasedání OVK pro volby do EP
16. 05. 2019 Pozvánka na 4. ZO
16. 05. 2019 Dokument "Zahájení řízení veřej..." již není dostupný.
29. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 14
29. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 14
08. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
08. 01. 2019 Rozpočet obce Hostašovice na rok 2019
08. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 14
31. 12. 2018 Veřejnoprávní smlouva - "Rekonstrukce chodníiku v centru obce Hostašovice"
31. 12. 2018 Usnesení z 1. ZO
19. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Usnesení - oprava zřejmých nesprávností
19. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení doruční Návrhu územního plánu Hostašovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
14. 12. 2018 Pozvánka na 1. ZO
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 13
07. 12. 2018 Rozpočet ZŠ a MŠ 2019
06. 12. 2018 Návrh Střednědobého výhledu obce Hostašovice na roky 2020 - 2022
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu Obce Hostašovice na rok 2019
05. 12. 2018 DSO SOMPO 2016 - Návrh rozpočtu na rok 2019

XML