« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

34.pdf
Obecní úřad Hostašovice Hostašovice 44 Hostašovice 3.5.2019 741 01 Nový Jičín č.j.269/19
<br> OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta obce Hostašovice podle & 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů <,>
<br> tu
<br> UJ
<br> oznamuje:
<br> Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <,>
<br> Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1 Hostašovice je zasedací místnost v I.poschodí Obecního úřadu v Hostašovicích,č.p.44
<br> Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským prukazem cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,cestovním průkazem České iepubliky) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel <.>
<br> Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Každému voliči budou dodány.? dny prede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní <.>
<br> Kzajišténí pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise <.>
<br> V Hostašovicích dne 3.kvétna 2019
<br> (ÚžŽ/Ár,af
<br> XXXXXX XXXXXX v.r.starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2990119


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz