« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení ze 4. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

35.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j.: 4 ZO—Us Dne: 29.4.2019
<br> USNESENÍ
<br> 4.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 29.dubna 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 4.řádného zasedání toto usnesení:
<br> 1.ZO schvaluje program 4.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> 2.ZO volí A,návrhovou komisi ve složení předseda: ing.XXXXX XXXXX,člen Rostislav Mošěák B,za ověřovatele zápisu: Petra Vahalíka a Mgr.Vratislava Vytejčka
<br> 3.ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice“ s firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o.<.> Lubina 449,742 21 Ko- přivnice.IC: 25 824783,dle předloženého návrhu.Podpisem dodatku smlouvy pověřuje sta- rostu <.>
<br> V Hostašovicích 29.4.2019
<br> 42 / /Í (,c Q/fíiý Í XXXXXX XXXXXX ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta * ' místostarostka

Načteno

edesky.cz/d/2990120

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz