« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40.pdf
Licence: DPMK strana 1 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 72545691
<br> název Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice 
<br> ulice, č.p.Masarykovo náměstí 1
<br> obec Nový Jičín
<br> PSČ, pošta 741 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 776890489
<br> fax
<br> e-mail h.petrvalska@seznam.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.09.05.2019 17h15m 0s
<br>
<br> Licence: DPMK strana 2 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy   10 000,00  10 000,00 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 250 000,00  250 000,00  250 000,00 
<br> Příjmy celkem 250 000,00  260 000,00  260 000,00 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   10 000,00  10 000,00 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti   10 000,00  10 000,00 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.  10 000,00  10 000,00 
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)   10 000,00  10 000,00 
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3)   ...

Načteno

edesky.cz/d/3015733


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz