« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40.pdf
Licence: DPMK strana 1 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 72545691
<br> název Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice 
<br> ulice, č.p.Masarykovo náměstí 1
<br> obec Nový Jičín
<br> PSČ, pošta 741 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 776890489
<br> fax
<br> e-mail h.petrvalska@seznam.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.09.05.2019 17h15m 0s
<br>
<br> Licence: DPMK strana 2 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy   10 000,00  10 000,00 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 250 000,00  250 000,00  250 000,00 
<br> Příjmy celkem 250 000,00  260 000,00  260 000,00 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   10 000,00  10 000,00 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti   10 000,00  10 000,00 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.  10 000,00  10 000,00 
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)   10 000,00  10 000,00 
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3)   ...

Načteno

edesky.cz/d/3015733


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz