« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Obec Hostašovice - Příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

59.pdf
P Ř I L o H A ÚEEMNÍ EAMÚEFRÁUNÉ CELKY,stzm oaci REGlDHÁLNÍ RADY REGIONU EDUDRŽNDSTI Dbeo Hoslaso'u'lm; ICU BOEIÚDTEB; tlostašotrics44 T41 D1 Hostašovlco Zatlm neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.12.3318- 13: Kč.s přesností na.dvě desetinná mismj
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2319 tr (13:23
<br> AA.Informace podle 5 ? odst.3 zákona
<br> Uůstnt jednotka pokračuje ve své činnosti.nama informace o skutečnosti.která by znamenala okončenl lejt člnnostl
<br> A2.Informace podle & ? odst.4 zákona
<br> Došlo tte změnám motod vlivem.předpisů k úůetntrn motorismu.prováděcí vyhlášky k zákonu o uůotnlctut prodousírn :? MDIZDDQ Sb.s účinností od 1.1.2015.V roce 3315 se zmena mstod týkala předevšim průběžným
<br> uykazovánirn na účtech 044 a 045.ktore byl:.<.> - k 1.1.3316 masna,-' <.>
<br> A3.Informace podle 5 T odst,5 zákona
<br> Účetní jednotka provadi od roku 21312 rotfnomarnýr způsob odpisování majetku odpisy jsou účtovány čtvrtletně.UJ jo platcorn DPH ktere' je účtováno na účtu 343.Llčetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.ÚJ účtujs
<br> o realné hodnotě dle Smůrnioa :) reálné hodnotě <.>
<br> AA.Informace podts 5 ? odst.5 zákona o stavu účtů v knizo podrozvahových účtů
<br> '—
<br> - PoLožkn ůůETnioaoool Wm '.<.> EU BÉŽNÉ I'-1.NULÉ F.<.> i.Moj stak o za'nirozlujI L'iůotni jodootkv ------ 2 589 553.93 1 355 sazšá
<br> 1.Jiný drobný dlouhodoogl nehmotný majabak “361 __ "—
<br> 2.<.> j'.n51(:irolťiml'dI-fznuhodiz'ioj:l inmomýl majetok “BGE dila ooojs I?"i om.EIEi
<br> ::.<.> Vyřazcné poidedávkv ' sos- ' '
<br> 4.1erřazont': závada? “BGB—
<br> 5.Ostatni majolok srl—3- 2- ms som-o." 1 915 9:31 ao IF.-ll.“ Kráthm-dmuaohl.: tra naforů & hÉÉPDdrH-ÉVĚIÁF :.trnnofor-ů 58 555,00: % mtm? z přaldňnanomva'ni tronaiorú 911 | "—
<br> 2.Krám.podm.závazlliz.I z přodfinanooašini transfcrfl _ 912 _
<br> 3_ Krám.podm.pohladáwv za zahrar: ionic'n transferu 913- :
<br> 4.Krám.|:nun1 <.>,<ovozkv za zahranicnich transfoiů 514 |
<br> 5.Gotatm k:.alilk.|1odrn.poliladávkjr : lrdnsforů 915 5...

Načteno

edesky.cz/d/3140627

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz