« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 5. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

33.pdf
Obec Hostašovice Dne: 30.4.2019 č.j.: 5 ZO-P
<br> Pozvánka
<br> Na 5.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení 5 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku III.odst.1) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> čtvrtek 9.května 2019 v 18,00 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu v Hostašovicích
<br> K projednání předkládám tento program:
<br>.Zahájení & schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br>.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice-dodatek č.2
<br>.Diskuse.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> ' "" rs Á/ČŽČM % “* F5-— vŠ." **
<br> v *; 4/ Ta '(“.Zdenek Kelnar PW lk,starosta
<br> GUI-RMM!—

Načteno

edesky.cz/d/2990118

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz