« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - ZŠ a MŠ Hostašovice - Příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

62.pdf
PŘÍLOHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Hostašovice.příspěvková organizace; IČO 75927691; Hostašovice 31.741 01 Hostašovice Zatim neurčeno Předmět činnosti:
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.1.2019 v 08:36
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> A.2.informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst 5 zákona
<br> vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
<br> 8.1.Informace podle š 66 odst.6
<br> B.2.Informace podle 5 66 odst.8
<br> 3.3.Informace podle 5 68 odst.3
<br> Hodnota: 0,00
<br> A.4.Informace podle & 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA ÚČETNÍ oaoosl Čislo Název SU sEžnÉ MINULÉ 12.Dlouhodobé podmzávazky z poskytnutých garancl ostatních 984 13.Kr.podrnln.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a iin.řízenl 985 14.Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.i'lzenl a jin.řlzenl 986 P.V|II.Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasíva a vyrovnávací účty 0,00 0,00 1.Ostatni krátkodobá podmíněná aktiva 991 2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4.Ostatni dlouhodobá podmíněná pasiva 994 999 -11 711 238.43 -11 461 127.23
<br> 5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> A.6.Informace podle 5 19 odst.6 zákona
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona O stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> POLOŽKA očami osoosí Čislo Název SU BÉŽNÉ MINULÉ P.l.Majetek a závazky účetníjednotky 0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.II.Krátk.podm.pohl.z transferu a krátk.podm.závazky z transferu 0,00 0,00 1.Krátkpodmpohledávky z předflnanoování transferů 911 2.Krátkpodmzávazky z předfinanccvání transferů 912 3.Kráik.pcdm.pohíedavky ze zahraničních transferů 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkpodmpohledávky z transferů 915 6.Ostatní kratk...

Načteno

edesky.cz/d/3140630

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz