« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63.pdf
Obec Hostašovice
<br> KEO-W1.11.2901U006y
<br> ROZpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 24.6.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> PRIJ MY Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv.ukezate|ů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S '“ 0000 1334 0000 2 000,00 6 000,00 8 000,00 Odvody za Odnětí půdy ze zemědělského půdního fon " 3532 XXXX XXXX 3 000,00 1 000,00 4 000,00 Pohřebnictví * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 5 000'00 7 UOD'DO 12 000'00 VYDAJE Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ závukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POD'S * 3399 XXXX XXXX 350 000,00 50 000,00 400 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků * VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 350 000'00 50 ODU'UD 400 000'00 FINANCOVANl Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ závukazatelů Par POI 059 před zmenou Zmena po změně POP'S " 0000 8115 XXXX 3 251 157,00 43 000.00 3 304 157,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtec F'NANCOVÁNI ' zmena "'avn'Ch 5 201 157,00 43 000,00 0 304157500
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> V souladu s ustanovením ?; 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředku na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 6 ZO-Us
<br> Zpracoval: Bechna' Jana
<br> dne: 24.6.2019
<br> na zasedání dne 24.06.2019 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3140631


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz