« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63.pdf
Obec Hostašovice
<br> KEO-W1.11.2901U006y
<br> ROZpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 24.6.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> PRIJ MY Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv.ukezate|ů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S '“ 0000 1334 0000 2 000,00 6 000,00 8 000,00 Odvody za Odnětí půdy ze zemědělského půdního fon " 3532 XXXX XXXX 3 000,00 1 000,00 4 000,00 Pohřebnictví * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 5 000'00 7 UOD'DO 12 000'00 VYDAJE Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ závukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POD'S * 3399 XXXX XXXX 350 000,00 50 000,00 400 000,00 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků * VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 350 000'00 50 ODU'UD 400 000'00 FINANCOVANl Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ závukazatelů Par POI 059 před zmenou Zmena po změně POP'S " 0000 8115 XXXX 3 251 157,00 43 000.00 3 304 157,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtec F'NANCOVÁNI ' zmena "'avn'Ch 5 201 157,00 43 000,00 0 304157500
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> V souladu s ustanovením ?; 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředku na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 6 ZO-Us
<br> Zpracoval: Bechna' Jana
<br> dne: 24.6.2019
<br> na zasedání dne 24.06.2019 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3140631


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz