« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

32.pdf
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 "la
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Příjemce vodného a stočného: Obec Hostašovice (IČO 00600725)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny vodovod a kanalizace Hostašovice Tabulka č.1 ______ _ Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné _ _ Nákladové položky Měrná _ _ Voda pilná Voda odpadní Rádek _ jedn.Skutečnost ' Kalkulace Rozdil s_kutečaost Kalkulace [ Rozdil 1.Materiál _ mil.Kč 0000005 0007000 _ 0000134 0000000 0000000 0000000! 1.1 - surové voda podzemní + povrch0vá __-r_ni|.Kč 0.08.6960 0007000 50000032 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzalá-mclpadni voda předaná mil.Kč 0000000 0000000 0000000 "0000000 0000000 0000000 ! _ 1.3 - chemikálie ' mil.Kč \ 0000000 0010000 40000102 0000000 0000000 0000000 ' Í1.4 :- oslalni materiál _ mil.Kč [ 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 ' 2.l Energie ' mil.Kč ' 0053350 0054000 0000042 0030000 0030000 0000005 ? selektrická energie _ mil.Kč ! 0053355 0054000 0000042 0030055 0030000 0000000 2.2 - ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč ;_ 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 0219150 0221000 0001040 0024351 0024000 0000351 3.1 Ípřim'e mzdy _ mil.Kč ' 0133171; 0105000 0001030 0015253 0010000 0000203 0.2_ - ostatni osobni naklad_y _ mil.Kč ' 0055000 0055000 0000010 0000000 0000000 0000000 71._ osíalnipiime náklady ___ __ __mil.Kč ' _ 0.10.1959 0105000 10001041 0140500 0140000 0000500._4.1___ -odpis_y mil.K5 ' 0124775 0125000 0000224 0120450 0120000 0000400 „2 - opravy lnfrastrukturniho maj_eík_u_ mil.Kč_ | 0 009183 r 0 070000 000031? 0020220 0020000 0000220 5.0 - najem lniraslmklumino _rnajetku ' mil.Kč' 0 000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 Til prostředky obnovy infrastr majetku_ ' mil Kč ' 0 000000 0 000000 _ 0 000000 _ 0000000 0000000 0 000000 ? l_qugni náklací_ _ _ _ mi_l.Kč' 0.090413 0.100000__ _-0.001š02 0.120953 __0.130000 0.001032 ? _qbpplalíza...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz