« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Obec Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

58.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Hostašovice; IČO 00600725; Hostašovice 44,741 01 Hostašovice
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:23
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 10 372 755,73 8 456 239,09
<br> I.Náklady z činnosti 9 218 675,52 7 349 097,59
<br> 1.Spotřeba materiálu 366 100,41501 306 739,71
<br> 2.Spotřeba energie 371 057,69502 359 669,02
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 546 499,15511 380 732,75
<br> 9.Cestovné 24 516,00512 24 483,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 129,00513 1 298,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 2 156 200,13518 1 989 411,93
<br> 13.Mzdové náklady 2 388 875,00521 2 134 635,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 712 905,00524 655 703,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 6 305,00525 5 866,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 77 594,00538 72 712,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 833,00542 302,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 47 174,00543 20 059,15
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX XXX,XXXXX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 287 036,00551 1 220 496,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 1 848,00554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a...

Načteno

edesky.cz/d/3140626

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz