« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Základní škola a mateřská škola Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

30.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Základní škola a Mateřská škola Hostašovice.příspěvková organizace; IČO 75027691; Hostašovice 31.741 01 Hostašovice Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.1.2019 v 08:31
<br> 2 o ' ETNÍ ooooaí Název položky účet Bezne JML—Ě Hlavní činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská
<br> činnost činnost
<br> A.N A K L A o v C E |.K E M a 332.u57,55 202 512,00 1 550 503,75 220 595,00
<br> I.Náklady :.činnosti a 333 051,95 202 512,00 W 501 722 53657 122 669,00 723156,03 132 asoyoo
<br> 1.Spotřeba materiálu
<br>._ ______F,_,Q__ __ __ 2.Spotřeba energie 502 261 050,70 11 317313 282 480.82 13152850 ______________________
<br> l
<br> 3.Spotřebajínych neskladovaielnvch dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504 !!!,—4 5.Aktivace dlouhodobého majetku sos !!!,; 6.Aktivace oběžného majetku 507 ___—_A—ť-ÍíÍ—É— ?.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 ! El.Opravy a udržování _Ě'H—ť—míófď—W—JJ
<br> W —í—)Í_ě_—_ž _ gaz—,WÍTJÍW _) 10.Náklady na reprezentací 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 __f—fÍÍ—É—É—ť 12.Ostatní siužby 515 MFF—mf 13.Mzdová náklady 521 WWWW 14.Zákonné sociální polišténí ÉWWW—W
<br> Ii.—J F_i f_i/df_Jť 15.Jiné sociální pojištění 525 2012732 209,25 18 03412 228.713
<br> 52? 95 889,72 1 009.28 85 985,05 1 (19104
<br> 1G.Zákonná sociální náklady
<br> 17.Jiné sociální náklady 525
<br> 18.oan silniční 531 F_Jť—íí—J
<br> to Daň z nemovitostí 532 ___—_ť—J—Jť—j
<br> 20.ili-ia“ daně a poplnilsyť 'ĚíťÍ—Jr—jf—J zmw —j— f—říř—Jyr-Í—ř
<br> 23,Jiné pokuty a penále WP,/f
<br> 24.Dary a jiná bezúplatné předáni _šírÍ—JÍHÍ—J
<br> 25.Prodaný materiál "Šíří—,jď—J
<br> 25.XXXXX a škody ???—,HJ—
<br> XX.Tvorba fondů aft—„ff
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku Ěťm—HW
<br> 291 Prodaný dlouhodoby nebmolny maieíek _šsz—Frlfři—Í—
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ) _ ___) —4-—5í— _ F _)
<br> 31 Prodané pozemky 554 ___—___ÍHHÍ—J
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz