« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - ZŠ a MŠ Hostašovice - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60.pdf
Základrii škola a Mateřská škola Hostašovice,příspěvková organizace;
<br> Právní forma: Zatim neurčeno Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě: desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 08:32
<br> J 1
<br> L
<br> 2 ]
<br> IČO 75027891; Hostašovice 31,741 01 Hostašovice
<br> 3 J 4
<br> 3
<br> ÚČETNÍ 050001 |
<br> Nazev polozky su J_,BĚZNÉ J MENULÉ BRUTTO | KOREKCE J NETI'O _J
<br> JA K Tl VA c E |.K E M J J a 590 497,07J 2 095 202.80J 1554 295,07J— 1 507 412,34 Jí Stálá aktiva J J 2 145 544,00i : oss 202,80J 50 542,00J 54 035,00J Jr.Dlouhodobý nehmotný majetek J J 40 237,50J 40 237.50J 0.00J 0M 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje J 012J J J J— J 2.Software J 013J \ J J |
<br>.Ocenitelná práva J 014J | J J—.Povolenky na emise e preferenční limity 0t5 i J J :.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek J 010 J 40 237,50J 40 237_50J J ?.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek J 019 ' J J J —J.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek J 041 J J.J J | a.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek J 051 J J J J J 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji J 035 J J J T J ll.Dlouhodobý hmotný majetek J J 2 105 507,30J : 055 555,30J 50 542,00J 04 dodaní 1.Pozemky J 031 J | J J ' J 2.Kulturní předměty J 032 J J J J J J 3,Stavby J 021 J J J J J 4.Samostatné hmotmovite věci a soubory hmotmovitých veci J 022 J 259 343_50J 209 201,60J 50 542,00J 54 033,00J 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 J J J J ÍJ 5.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 025 J 1 545 753„?0J 1 046 703_70J J J 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 J J J J J 0.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek J 042 J ' J J ŘJ 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek J 052 J J J J ŘJ J_10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji J 035 J J J J ' lIt.Dlouhodobý finanční majetek J J 0,00J 0,00J 0.00J 0,00J 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 001 J J J J —J 2,Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 002 J J J J _J 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 ...

Načteno

edesky.cz/d/3140628

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz