« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

76.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.39-2019 ze dne 24.9.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.<.> j 1 ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 11.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy zvyšují () 18 135,— Kč,výdeje se zvyšují () 16 135,-Kč a ňnancování se snižuje o 2 000; Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 24.9.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovících XX.X.XXXX
<br>.li
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice,IČO XXXXXXXX
<br> KEO4 1.6.4 URODB
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy Par Pol| orgl orgz Původní Změna Po změně Název 0000 xxxx xxxxx xxxxx 12 133 700,00 2 000,00 12 135 700,00 Bez paragrafu 3113 XXXX XXXXX XXXXX 0,00 16 135.00 16 135,00 Základní školy Příjmy celkem 12 133 700,00 18 135,00 12 151 835,00 Výdaje XXX XXX org: orgz Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 21 157,00 15 135,00 37 292,00 Finančnívypořádání minulých let Výdaje celkem 21 157.00 16 135,00 37 292,00 Financování Par Pol| orgl orgz Původní Změna Po změně Název 0000 SXXX XXXXX XXXXX 17 192 842,43 -2 000,00 17 190 842,43 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 17 192 842.43 -2 000,00 17 190 842,43
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11 Na základě oznámení MŠMT o schválení závěrečné zprávy o průtokové dotaci pro ZŠ a MŠ Hostašovice,p.o.byla vrácena
<br> část dotace ve výši 16.135,-
<br> v souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> 2/2

Načteno

edesky.cz/d/3313833


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz