« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 6. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

51.pdf
Obec Hostašovice Dne: 16.6.2019
<br> č.j <.>
<br> : 6 ZO—P
<br> Pozvánka
<br> na 6.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení 5 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku 111.odst.1) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> pondělí 24.června 2019 v 17,30 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu V Hostašovicích
<br> K projednání předkládám tento program:
<br> \DOD—JGU'I-RUJNr—l
<br>.Zahájení a schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br>.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Závěrečný účet za rok 2018 —DSO SOMPO 2016.Hospodaření obce do 31.5.2019
<br>.Účetní závěrka obce Hostašovice za rok 2018
<br>.Závěrečný účet obce Hostašovice za rok 2018
<br>.Hospodaření ZŠ v roce 2018
<br>.Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
<br>.Žádost o dotaci
<br>.Smlouva o úvěru-přístavba tělocvičny
<br>.Rozpočtové opatření k rozpočtu 2019
<br>.Diskuse
<br>.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> XXXXXX XXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/3084478

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz