« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 6. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

51.pdf
Obec Hostašovice Dne: 16.6.2019
<br> č.j <.>
<br> : 6 ZO—P
<br> Pozvánka
<br> na 6.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení 5 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku 111.odst.1) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> pondělí 24.června 2019 v 17,30 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu V Hostašovicích
<br> K projednání předkládám tento program:
<br> \DOD—JGU'I-RUJNr—l
<br>.Zahájení a schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br>.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Závěrečný účet za rok 2018 —DSO SOMPO 2016.Hospodaření obce do 31.5.2019
<br>.Účetní závěrka obce Hostašovice za rok 2018
<br>.Závěrečný účet obce Hostašovice za rok 2018
<br>.Hospodaření ZŠ v roce 2018
<br>.Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
<br>.Žádost o dotaci
<br>.Smlouva o úvěru-přístavba tělocvičny
<br>.Rozpočtové opatření k rozpočtu 2019
<br>.Diskuse
<br>.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> XXXXXX XXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/3084478

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz