« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 6.ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

66.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j.: 6 ZO—Us Dne: 24.6.2019
<br> USNESENÍ
<br> 6.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 24.června 2019 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přij ímá ze svého 6.řádného zasedání toto usnesení:
<br> 1.ZO schvaluje program 6.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> 2.ZO volí A.návrhovou komisi ve složení předseda: ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,člen XXXX XXXXXXX B,za ověřovatele zápisu: Rostislava Moščáka a Mgr.Vratislava Výtejčka
<br> 3.ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva ob- ce
<br> 4.ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2018 včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018.'
<br> 5.ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.5.2019,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 6 402 016,29 Kč a výdajů ve výši 7 183 754,51 Kč <.>
<br> 6.ZO schvaluje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,účetní závěrku obce Hos- tašovice k 31.12.2018.Protokol o schválení účetní závěrkyje přílohou k usnesení <.>
<br> 7.ZO v souladu s ustanovením 33; 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a podle ; 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a) bere na vědomí zprávu odboru kontroly KÚ Moravskoslezskěho kraje o výsledku jedno- rázového přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 b) souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2018,ve kterém bylo dosaženo příjmů celkem po konsolidaci ve výši 14 555 778,78 Kč výdajů celkem po konsolidací ve výši 1 l 294 950,21 Kč a hospodářský výsledek ve výši 3 485 735,34 Kč a jeho převod na účet 432—nerozdělený zisk minulých let <.>
<br> 8.a,ZO podle 5 27 odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních roz— počtů v platném znění,schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové o...

Načteno

edesky.cz/d/3192757

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz