« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

48.pdf
Obec Hostašovice KEO-W 1.11.290 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 9.5.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: X.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> Schváleno usnesením 5 ZO-Us na zasedání dne 09.05.2019 <.>
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
<br> * VÝDAJE - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
<br> po změněPar OrgPol Popis
Úroveň
<br> záv.ukazatelů
<br> 8115 7 961 157,00 300 000,00 8 261 157,00XXXX0000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec*
<br> * FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
7 961 157,00 300 000,00 8 261 157,00

Načteno

edesky.cz/d/3060895


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz