« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

48.pdf
Obec Hostašovice KEO-W 1.11.290 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 9.5.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: X.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> Schváleno usnesením 5 ZO-Us na zasedání dne 09.05.2019 <.>
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
<br> * VÝDAJE - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
<br> po změněPar OrgPol Popis
Úroveň
<br> záv.ukazatelů
<br> 8115 7 961 157,00 300 000,00 8 261 157,00XXXX0000 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec*
<br> * FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
7 961 157,00 300 000,00 8 261 157,00

Načteno

edesky.cz/d/3060895


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz