« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

41.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX023XWAN
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice <,>
<br> IČ: 72545691 za rok 2018
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 19.6.2018 provedla:
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne XX.5.2019 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31.12.2018,místem provedení
přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Nový Jičín <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 1.11.2018 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 16.5.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,předseda svazku
- Ing.XXXX XXXXXXX,tajemnice
- XXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání
hospodaření vykonané dne 15.11.2018 <.>
<br>
<br>
Čj.:
MSK 70981/2019
<br>
<br> Sp.zn.:
KON/18011/2018/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 70...

Načteno

edesky.cz/d/3015734

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz