« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

41.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX023XWAN
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice <,>
<br> IČ: 72545691 za rok 2018
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 19.6.2018 provedla:
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne XX.5.2019 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí k datu 31.12.2018,místem provedení
přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Nový Jičín <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 1.11.2018 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 16.5.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,předseda svazku
- Ing.XXXX XXXXXXX,tajemnice
- XXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání
hospodaření vykonané dne 15.11.2018 <.>
<br>
<br>
Čj.:
MSK 70981/2019
<br>
<br> Sp.zn.:
KON/18011/2018/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 70...

Načteno

edesky.cz/d/3015734

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz