« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 5. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

36.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j.: 5 ZO—Us Dne: 9.5.2019
<br> USNESENÍ
<br> 5.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 9.května 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 5.řádného zasedání toto usnesení:
<br> 1.ZO schvaluje program 5.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> 2.ZO volí A_ návrhovou komisi ve složení předseda: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,člen: ing.Kateřina Kuděl—
<br> ková B,za ověřovatele zápisu: ing.Lukáše Velarta a ing.Tomáše Kozáka
<br> 3.ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.a) ZO schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v centru obce Hostašovice“ s firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o <.>,Lubina 449,742 21 Ko- přivnice,IC: 25 824783,dle předloženého návrhu.Podpisem dodatku smlouvy pověřuje sta- roštu <.>
<br> b) 20 podle % 84 odst.2 písm.b) schvaluje 3.rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2019 podle předloženého návrhu kterým se výdaje obce zvyšují o částku 300 000,-Kč a financování se zvyšuje o 300 000,—Kč <.>
<br> V Hostašovicích 9.5.2019
<br> Zdenek Kelnar ; - v „QQ-\ ing.Katerlna Dudova starosta ' místostarostka

Načteno

edesky.cz/d/2990121

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz