« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Pozvánka na 7. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

69.pdf
Obec Hostašovice Dne: 3.9.2019
<br> č.j
<br>.: 7 ZO-P
<br> Pozvánka
<br> na 7.řádné zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,které svolávám podle ustanovení % 103 odst.5,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,a článku III.odst.]) jednacího řádu zastupitelstva obce na
<br> K
<br> \DW—JGXUILUJNv—n
<br> |_,— HG
<br> 12 13 14
<br> středu 11.září 2019 v 17,30 hodin
<br> do zasedací místnosti obecního úřadu V Hostašovicích
<br> projednání předkládám tento program:
<br>.Zahájení a schválení programu zasedání
<br>.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.Zpráva o činnosti OÚ
<br>.Hospodaření obec do 31.8.2019
<br>.Smlouvy o zřízení služebnosti
<br>.Závěrečný účet svazku Cyklostezka Nový Jičín — Hostašovice.Dodatek č.1-SOD „Přístavba tělocvičny se zázemím Hostašovice p.č.st.67,32/ 3 a 642/1 — II“.Smlouva o dílo na akci „Modernizace veřejného osvětlení v obci“.Žádosti o dotaci
<br>.Rozpočtové opatření k rozpočtu 2019
<br>.Valašská rally 2020
<br>.Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury
<br>.Diskuse
<br>.Seznámení s přijatým usnesením a závěr zasedání
<br> XXXXXX XXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/3235257

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz