« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.16-2019 ze dne 30.4.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.] ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 3.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy i výdaje zvyšují o 29 000,-Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 30.4.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> v Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice KEO-W X.XX.273 ! Uc06y
<br> Rozpočtové změny roku 2019 Zpracovmi 30'4'2019
<br> strana: 1
<br> Rozpoctove opatreni c.3 PRIJMY
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv.ukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 0000 4111 0000 0,00 29 000,00 29 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeobpoklsprávy 5tát.rozpoč * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0,00 29 000'00 29 DDO'OO VYDAJE
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet,záv.ukazate|ů Par Pel Org před změnou Zmena po změně POP'S * 6117 5021 0000 0.00 20 000,00 20 000,00 Ostatni osobní výdaje * 6117 5139 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený * 6117 5173 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Cestovné " 611? 5175 0000 0,00 5 000,00 5 000,00 Pohoštění
<br> VYDAJE - zmena hlavních 0,00 29 000,00 29 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.3
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 1ZO-Us na zasedání dne 21.12.2018 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3012528


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz