« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.16-2019 ze dne 30.4.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.] ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 3.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy i výdaje zvyšují o 29 000,-Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 30.4.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> v Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice KEO-W X.XX.273 ! Uc06y
<br> Rozpočtové změny roku 2019 Zpracovmi 30'4'2019
<br> strana: 1
<br> Rozpoctove opatreni c.3 PRIJMY
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv.ukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 0000 4111 0000 0,00 29 000,00 29 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeobpoklsprávy 5tát.rozpoč * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0,00 29 000'00 29 DDO'OO VYDAJE
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet,záv.ukazate|ů Par Pel Org před změnou Zmena po změně POP'S * 6117 5021 0000 0.00 20 000,00 20 000,00 Ostatni osobní výdaje * 6117 5139 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený * 6117 5173 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Cestovné " 611? 5175 0000 0,00 5 000,00 5 000,00 Pohoštění
<br> VYDAJE - zmena hlavních 0,00 29 000,00 29 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.3
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 1ZO-Us na zasedání dne 21.12.2018 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3012528


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz