« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitetlky Základní školy a Mateřské školy Hostašovice, příspěvkové organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

65.pdf
OBEC HOSTAŠOVICE
<br> 741 01 Nový Jičín
<br> Telefon: 556750464 fax: 556750269 Bankovní spojení: KB Nový Jičín 23624801/0100 IČO: 00600725
E mail: starosta@hostasovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Hostašovice na základě § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
<br> středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a v souladu s vyhláškou č.107/2019 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních
<br> komisích,vyhlašuje
<br>
<br> konkurzní řízení
<br> na pracovní místo ředitele/ředitelky
<br> Základní školy a Mateřské školy Hostašovice,příspěvková organizace
<br>
Požadavky:
<br> - předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č <.>
563/2004 Sb.O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,uvedených v §3 a §52 <,>
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
- organizační a řídící schopnosti <,>
- občanská a morální bezúhonnost <,>
- dobrý zdravotní stav <.>
<br>
<br> Náležitosti přihlášky:
<br> Jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,případně adresa pro
<br> doručení poštou,datum a podpis (vhodné je uvést e-mail,datovou schránku,mobilní telefonní
<br> číslo) <.>
<br>
<br> Přílohy k přihlášce:
<br> 1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení) <,>
<br> 2) doklad o průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení a délce pedagogické praxe
včetně pracovního zařazení (např.pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů atd.) <,>
<br> 3) strukturovaný profesní životopis opatřený datem a podpisem uchazeče <,>
4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max.5 normostran <,>
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) <,>
6) originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
<br> místa ř...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz