« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - OZV 1-2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

72.pdf
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2014,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice se na svém zasedání dne 11.9.2019,usnesením č.7 ZO-Us,usneslo vydat na základě 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění změn a doplňků,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2014,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
<br>,Čl.2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br> *? / / ing.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX místostarosta starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3256328

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz