« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - OZV 1-2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

72.pdf
Obecně závazná vyhláška č.1/2019,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2014,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice se na svém zasedání dne 11.9.2019,usnesením č.7 ZO-Us,usneslo vydat na základě 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění změn a doplňků,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2014,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
<br>,Čl.2 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br> *? / / ing.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX místostarosta starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3256328

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz