« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - ZŠ a MŠ Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Základní škola a Mateřská Škola Hostašovice.příspěvková organizace; lČO 75027691; Hostašovice 31.741 01 Hostašovice Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 08:31
<br> _ý_ř_ř_ý_ý__ý__ý _1 _ 2 _ l_j_J 4 __ ___ _ __l“ _ “ÚČETNÍOBDOBÍ ' ____ Název položky Účeg Běžné „MÁŠ—___— Hlavnl' činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost A.n A K l.A o v 0 E |.K E M s 333 057,55 202 512,00 1 550 300.75 220 595,00 1.Náklady : činnosti ___aíaÉlu—s'nšš 202 512,00 7 550 000.15 220 595,00 1.Spotřeba materiálu GET—WWW 2„ Spotřeba energie 502 WWWW 3.Spotřeba ]iných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboži _50_a___ 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 ___—___),5.Aktivace oběžného maletku _ŠEÝT— ___—___ 7,Změna stavu zásob vlastní výroby 508 &.Opravy a udržování WW 15 350.00 _MR _ ___ _ ___ _ _ Ěí“__25_3í,oí___ __2_52Ém _ _ _ 10.Náklady na reprezentaci 'SE— ——__—_— ___—_— 11.Aktivace vnitroorganizačnlch služeb W—F—rf—ťt—f 12.Ostatní služby 515 340 232,25__—__31£Šs—.43_ 13.Mzdové náklady 521 W 50 464,00 4 417 178.00 54 54000 14.Zákonné sociální pojištění ĚWWWW WWW ___ _ '_ __ _ __52_5 __W3_2__ __2cízš___1áíl„lí___22_ajš 15.Zákonné sociální náklady “Šr— 05 889,72 WWW 11 Jiné sociální náklady 525 ___—___ ls.Daň silniční ' Ě__J_—__ 19.Daň z nemovitosti _ ???,—___,— WW _ší_______ WWE1_ __ _ _ __ _? ____ ___ _ _“__ _ 23.Jiné pokuty a penále _STĚJÉ—JF—F! 241 Dary ajina bezúplatné předání 543 ___—___— 25.Prodaný materiál W!— ze.Manka & škody W ___—___— 27.Tvorba fondů A228— ___—___t—"F—d ze.Odpisy dlouhodobého majetku WW__ 141ee,00_ 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 EWWĚoW—_'______“És_ _ __ _____ ___ __ 31.Prodané pozemky —55—4__————-——_—___——_————4— 32.Tvorba a zúčtování rezerv gift—___ 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 ___—___ 34.Náklady z vyřazených pohledávek Šír—___,35 Náklady : drobného dlouhodobého majetku '—55—8_ 202 83...

Načteno

edesky.cz/d/3140629

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz