« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

64.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.26-2019 ze dne 25.6.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.1 ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 7.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy zvyšují o 2 814,57 Kč a financování se snižuje o 2 814,57 Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 25.6.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice
<br> KEO-W X.11.290 ! UCOGy
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 25.6.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> PRIJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazatelů Par POI Org před zmenou Zmena po změně POP'S * 2292 2324 0000 0,00 2 314,57 2 814,57 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0'00 2 814,57 2 814'57 FINANCOVANI Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ zav.ukazatelů Par POI 0'9 před změnou Zmena po změně Popis * 0000 8115 XXXX B 304 157,00 -2 814,57 8 301 342,43 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtec FINANCOVANÍ ' změna h'avn'Ch s 304 157,00 -2 814,57 s 301 342,43
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 1ZO-US
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX%
<br> k <,>
<br> na zasedání dne 21.12.2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3140632


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz