« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

64.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.26-2019 ze dne 25.6.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.1 ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 7.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy zvyšují o 2 814,57 Kč a financování se snižuje o 2 814,57 Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 25.6.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice
<br> KEO-W X.11.290 ! UCOGy
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 25.6.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> PRIJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazatelů Par POI Org před zmenou Zmena po změně POP'S * 2292 2324 0000 0,00 2 314,57 2 814,57 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0'00 2 814,57 2 814'57 FINANCOVANI Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ zav.ukazatelů Par POI 0'9 před změnou Zmena po změně Popis * 0000 8115 XXXX B 304 157,00 -2 814,57 8 301 342,43 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.ůčtec FINANCOVANÍ ' změna h'avn'Ch s 304 157,00 -2 814,57 s 301 342,43
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 1ZO-US
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX%
<br> k <,>
<br> na zasedání dne 21.12.2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3140632


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz