« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Prodejní záměr k nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

50.pdf
Qbec Hostašovice Cj.381/19
<br> Prodejní záměr k nemovitosti
<br> Podle ustanovení 5 39 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> obec Hostašovice zveřejňuje tento prodejní záměr
<br> na pozemek p.č.722/6 (část) v k.ú.Hostašovice (přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem)
<br> Podminky pro podání žádosti 0 koupi pozemku:
<br> Minimální prodej ní cena činí 35; Kč/mz.Lhůta pro podání žádosti o koupi se stanoví do 28.6.2018 do 11,00 hodin.<.> Zájemce o koupi pozemku ve své žádosti uvede
<br> [x)—l
<br> DJ
<br> - Identifikaci žadatele
<br> - nabídne výši kupní ceny
<br> - žádost bude doručena ve stanoveném termínu OÚ v Hostašovicích v zalepené obálce s adresou žadatele a nápisem „Žádost o koupi pozemku * NEOTVÍRAT“
<br> V Hostašovicích 11.6.2019
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Příloha: Snímek katastrální mapy-část pozemku určený k prodejije označen žlutě
<br> Vyvěšeno: 12.6.2019 Sňato:
<br> 722/8
<br> 7 83
<br> CL | 722/11

Načteno

edesky.cz/d/3072970


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz