« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Prodejní záměr k nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

50.pdf
Qbec Hostašovice Cj.381/19
<br> Prodejní záměr k nemovitosti
<br> Podle ustanovení 5 39 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> obec Hostašovice zveřejňuje tento prodejní záměr
<br> na pozemek p.č.722/6 (část) v k.ú.Hostašovice (přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem)
<br> Podminky pro podání žádosti 0 koupi pozemku:
<br> Minimální prodej ní cena činí 35; Kč/mz.Lhůta pro podání žádosti o koupi se stanoví do 28.6.2018 do 11,00 hodin.<.> Zájemce o koupi pozemku ve své žádosti uvede
<br> [x)—l
<br> DJ
<br> - Identifikaci žadatele
<br> - nabídne výši kupní ceny
<br> - žádost bude doručena ve stanoveném termínu OÚ v Hostašovicích v zalepené obálce s adresou žadatele a nápisem „Žádost o koupi pozemku * NEOTVÍRAT“
<br> V Hostašovicích 11.6.2019
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Příloha: Snímek katastrální mapy-část pozemku určený k prodejije označen žlutě
<br> Vyvěšeno: 12.6.2019 Sňato:
<br> 722/8
<br> 7 83
<br> CL | 722/11

Načteno

edesky.cz/d/3072970


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz