« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

49.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.22-2019 ze dne 13.5.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.1 ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 5.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy i výdaje zvyšují o 2 000,-Kč.Podrobná specifikace je uvedena V příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 13.5.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice KEO-WX.XX.XXX/Uc:XXy
<br> Rozpočtové změny roku 2019 Zpracoval“ 1352019
<br> strana: 1
<br> Navrh - Rozpoctove opatreni c.5 Zastupitelstvu předloženy ke schvaíení upravy rozpočtu: PRlJ MY
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet,závukazatelů Par Půl Org před změnou Zmena po změně PDW " 0000 1334 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Odvody za Odnětí půdy ze zemědělského půdního fon * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0'00 2 000'00 2 UGU'DD VYDAJ E
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet záv.ukazate|ů XXX XXX Org před změnou Zmena po změně Pol“ " XXXX XXXX XXXX 700 000,00 2 000,00 702 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené " 0117 5161 0000 0,00 200,00 200,00 Poštovní služby " 8117 5173 0000 2 000,00 -200,00 1 800,00 Cestovné
<br> WDAJE ' zmena “'“"mh 702 000,00 2 000,00 704 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde |< rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezí ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3072969


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz