« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

49.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.22-2019 ze dne 13.5.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.1 ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 5.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se příjmy i výdaje zvyšují o 2 000,-Kč.Podrobná specifikace je uvedena V příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 13.5.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice KEO-WX.XX.XXX/Uc:XXy
<br> Rozpočtové změny roku 2019 Zpracoval“ 1352019
<br> strana: 1
<br> Navrh - Rozpoctove opatreni c.5 Zastupitelstvu předloženy ke schvaíení upravy rozpočtu: PRlJ MY
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet,závukazatelů Par Půl Org před změnou Zmena po změně PDW " 0000 1334 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Odvody za Odnětí půdy ze zemědělského půdního fon * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 0'00 2 000'00 2 UGU'DD VYDAJ E
<br> Úroveň Rozpočet _ Rozpočet záv.ukazate|ů XXX XXX Org před změnou Zmena po změně Pol“ " XXXX XXXX XXXX 700 000,00 2 000,00 702 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené " 0117 5161 0000 0,00 200,00 200,00 Poštovní služby " 8117 5173 0000 2 000,00 -200,00 1 800,00 Cestovné
<br> WDAJE ' zmena “'“"mh 702 000,00 2 000,00 704 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde |< rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezí ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3072969


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz