« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

75.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.37-2019 ze dne 12.9.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.6 ZO-Us,bod 120,ze dne 24.6.2019
<br> schvalují 10.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým se výdaje zvyšují o 8 000 000; Kč a financování se zvyšuje o 8 000 000,- Kč.Podrobná specifikace je uvedena V příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu V rozpočtu obce provede do 12.9.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice.IČO XXXXXXXX KEXX X.6.4 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br>.r"
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: ' "
<br> _ Po změně Název
<br> argl orgz N+Z+Uz ZJ Puvodní hodnota Změna 3113 5121 3113 8 150 000 00 B 000 000.00 16 150 000,00 Budovy.XXXX a Stavby
<br> ' Výdaje celkem X XXX XXX,00 a 000 000,00 10 150 000,00
<br> XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna XXXX XXXX XXX 00
<br> Změna Po změně Název
<br> XXX XXX orgX orgz XXXX XXXX XXXXX XXXXX X XXX XXX,00 0 000 000,00 17 000 000,00 Základní školy Výdaje celkem 9 000 000,00 8 000 000.00 1? 000 000,00
<br> Fmancovam
<br> XXX XXX org.! argz Původní Změna Po změně Název
<br> 0000 BXXX XXXXX XXXXX 9 192 842,43 8 000 000,00 1? 192 542,43 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 9 192 842,43 8 000 000,00 17 192 842,43
<br> v! 4? FS.-,' řítí:—
<br> ;;:3.<.>
<br> Zastupitelstva bylo provedeno rozpočtové opatření
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.25012000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objer'nu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 6 ZO-Us Na zasedání dne: 24.06.2019
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX <.>

Načteno

edesky.cz/d/3313832


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz