« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Obšc Hostašovice - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

56.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Hostašovice; IČO 00600725; Hostašovice 44,741 01 Hostašovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:24
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 26 858 218,00 64 050 817,1190 909 035,11 60 568 334,46
<br> A.Stálá aktiva 26 854 116,60 48 406 349,9075 260 466,50 48 205 325,48
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 123 356,00 511 465,50634 821,50 279 659,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 773,0025 773,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 97 583,00 184 567,50282 150,50 202 219,50019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 326 898,00326 898,00 77 440,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 26 730 760,60 47 663 884,4074 394 645,00 47 694 665,98
<br> 1.Pozemky 5 674 109,335 674 109,33 5 675 957,33031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 23 076 407,00 32 731 329,5055 807 736,50 33 779 241,50021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 215 822,00 1 681 150,702 896 972,70 1 855 219,70022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 438 531,602 438 531,60028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 576 214,877 576 214,87 6 383 167,45042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 080,001 080,00 1 080,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 231 000,00231 000,00 231 000,00
<br> 1.Majetk...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz