MČ Praha - Královice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mckralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10

Datová schránka: z92bva7
E-mail: tajemnik@mckralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Změny vlny 21 ÚP SÚ HMP
11. 02. 2020 Oznámení záměru -zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce,a.s.
10. 02. 2020 Vydání změn vlny 19
07. 02. 2020 Výstraha ČHMÚ - velmi silný vítr
05. 02. 2020 VV - stavební uzávěra pro stavbu č.520 Březiněves - Satalice
05. 02. 2020 VV - stavební uzávěra pro stavbu č. 518 + 519 Ruzyně-Suchdol-Březiněves
29. 01. 2020 Zápis z 8.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
28. 01. 2020 Rozpočet MČ na rok 2020
28. 01. 2020 Rozpočtový výhled MČ do roku 2025
22. 01. 2020 Návrh změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP
20. 01. 2020 Oznámení záměru - pronájem pozemků
17. 01. 2020 Program 8. veřejného jednání zastupitelstva MČ
13. 01. 2020 Zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP SÚ HMP
13. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2020
13. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2025
13. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2020
03. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.,
10. 12. 2019 Termín konání 8.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
10. 12. 2019 Usnesení 1-7 z 7. veřejného jednání zastupitelstva
06. 12. 2019 Vydání změn 01 úprav ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Změny vlny 01 úprav U 1004/01a U 1244/ ÚP SÚ HMP
04. 12. 2019 Jednání o návrzích změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00
29. 11. 2019 Změna U 933/02 ÚP SÚ HMP
29. 11. 2019 Program 7.veřejného jednání zastupitelstva
29. 11. 2019 Podpora projektů ke zlepšení stavu ŽP na rok 2020
28. 11. 2019 Oznámení záměru pronájem částí pozemku
20. 11. 2019 OZV HMP č.17/2019
19. 11. 2019 Oznámení záměru - pronájem pozemku
13. 11. 2019 Oznámení záměrů - pronájem pozemků
11. 11. 2019 Formulář k vyúčtování dotace - granty 2019
11. 11. 2019 VV - územní řízení stavba 511
06. 11. 2019 OZV HMP č.15/2019
06. 11. 2019 OZV HMP č.16/2019
06. 11. 2019 OOP-přechodná úprava provozu MČ Praha-Nedvězí
04. 11. 2019 Vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP
07. 10. 2019 Jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
04. 10. 2019 OZV HMP č.11/2019
04. 10. 2019 OZV HMP č.12/2019
04. 10. 2019 OZV HMP č.13/2019
04. 10. 2019 OZV HMP č.14/2019
04. 10. 2019 Termín konání 7.veřejného jednání zastupitelstva
25. 09. 2019 Návrh změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
25. 09. 2019 Vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP
10. 09. 2019 Usnesení 1- 5 z 6.veřejného jednání zastupitelstva
02. 09. 2019 Zahájení řízení o vydání změn vlny V
02. 09. 2019 Zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP
30. 08. 2019 Program 6. veřejného jednání zastupitelstva MČ
21. 08. 2019 VV - projednání návrhů zadání změn vlny 18
19. 08. 2019 Zahájení řízení o vydání části změn vlny 14
30. 07. 2019 Zahájení řízení o vydání změny Z3222/00 ÚP SÚ HMP

XML