MČ Praha - Královice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mckralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10

Datová schránka: z92bva7
E-mail: tajemnik@mckralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Zahájení řízení Zásad územního rozvoje HMP - aktualizace č.6
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č.1/2020 Hygienické stanice HMP
26. 06. 2020 VV - OOP úprava provozu na komunikaci K Markétě
24. 06. 2020 Oznámení záměru - věcné břemeno PRE a.s. parc.č.44/1
23. 06. 2020 Zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Návrh změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Návrhy změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 VV - stavba 511 seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí
18. 06. 2020 Zápis z 10.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
12. 06. 2020 Vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
10. 06. 2020 OZV HMP č.9/2020
10. 06. 2020 Nařízení HMP č.10/2020
08. 06. 2020 Návrh změn vlny 10 ÚP HMP
08. 06. 2020 Vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav
08. 06. 2020 Jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
05. 06. 2020 Program 10. veřejného jednání zastupitelstva MČ
29. 05. 2020 Výyledky grantového řízení pro rok 2020
29. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
25. 05. 2020 Vydání změny vlny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
12. 05. 2020 Nařízení HMP č.1/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.2/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.3/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.4/2020
12. 05. 2020 Nařízení HMP č.5/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.6/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.7/2020
12. 05. 2020 Nařízení HMP č.8/2020
11. 05. 2020 Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno
04. 05. 2020 Projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP
04. 05. 2020 Projednání změn vlny 17
27. 04. 2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020
23. 04. 2020 VV - změna 3164 vlny 12
23. 04. 2020 VV - vlna 12 změny 3148/12, 3158/12, 3183/12
23. 04. 2020 VV - veřejné projednání 1353/05 vlny 05
23. 04. 2020 Zápis z 9.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
22. 04. 2020 Nařízení HMP 8/2020 tržní řád od 20.4.2020
09. 04. 2020 Program 9. veřejného jednání zastupitelstva MČ
09. 04. 2020 VV-FÚ pro HMP úřední hodiny a daň z nemovitých věcí
08. 04. 2020 Dokument "VV - opravné rozhodnu..." již není dostupný.
07. 04. 2020 Potvrzený termín konání 9.veřejného jednání zastupitelstva
02. 04. 2020 VV - oznámení o zrušení U 1372/09 a U 1373/09
02. 04. 2020 VV - oznámení o zrušení U 1353/05
23. 03. 2020 Úřední hodiny po dobu trvání nouzového stavu
20. 03. 2020 Mimořádné opatření pro seniory
19. 03. 2020 Ochranné prostředky dýchacích cest - povinné nošení
19. 03. 2020 Čtyři stacionární odběrová místa v Praze
19. 03. 2020 Nařízení - zákaz vstupu do dopravních prostředků bez ochranných prostředků
16. 03. 2020 Usnesení vlády - krizové opatření

XML