MČ Praha - Královice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mckralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10

Datová schránka: z92bva7
E-mail: tajemnik@mckralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Návrh změny vlny 01 úprav a VVURÚ
10. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška HMP č.16/2018
10. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška HMP č.17/2018
07. 01. 2019 Schválený rozpočet MČ na rok 2019
04. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
18. 12. 2018 Usnesení 1-12 z 2.veřejného zasedání Zastupitelstva MČ
18. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024
18. 12. 2018 Rozpočet MČ na rok 2019
08. 12. 2018 Program 2.veřejného jednání Zastupitelstva MČ Praha-Královice
08. 12. 2018 Oznámení záměru-věcné břemeno s firmou PREdistribuce,a.s.
08. 12. 2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku 173/2
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2019
05. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2024
04. 12. 2018 Nařízení HMP č.14/2018
04. 12. 2018 Nařízení HMP č.15/2018
05. 11. 2018 VV-změna Z 2812/00
02. 11. 2018 Termín konání 2.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
02. 11. 2018 Usnesení 1-4 z Ustavujícího jednání zastupitelstva MČ
31. 10. 2018 Program na zlepšení stavu ŽP na rok 2019
25. 10. 2018 Ustavující jednání zastupitelstva-program
25. 10. 2018 Oznámení záměru-pronájem studny a pozemku
24. 10. 2018 VV-změna U 1345/00 ÚP HMP
22. 10. 2018 VV-úprava provozu v ulici Pod Jankovem, Hájek
22. 10. 2018 VV-celoměstsky významná změna Z 2776/00, Z2794/00
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MČ Praha-Královice
03. 10. 2018 Úprava provozu v ulici K Uhříněvsi a U Svodnice
03. 10. 2018 VV- úprava provozu v ulici K Uhříněvsi a U Svodnice
03. 10. 2018 Úprava provozu na pozemních komunikacích K Nedvězí a Do Dolnic
01. 10. 2018 VV-úprava provozu v ulici K Markétě
01. 10. 2018 VV-úprava provozu v ulicích K Nedvězí a Do Dolnic
01. 10. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 10. 2018 Změna územního plánu Z-3832/00
25. 09. 2018 Přechodná úprava provozu v ulicích K Uhříněvsi a U Svodnice
24. 09. 2018 Projednání návrhu změn vlna 04 ÚPSÚHMP
24. 09. 2018 Projednání návrhu změn vlna 15 ÚPSÚHMP
20. 09. 2018 Kontrola samostatné působnosti podle zákona 106/1999 Sb.,
18. 09. 2018 Usnesení 1-7 z 21. jednání zastupitelstva MČ
18. 09. 2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku
18. 09. 2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku
17. 09. 2018 Nařízení HMP č.12
17. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.13/2018
14. 09. 2018 VV-OOP komunikace v ulici K Markétě
12. 09. 2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva parc.č.239/16
12. 09. 2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva inženýrské sítě
11. 09. 2018 Svolání prvního zasedání OVK
07. 09. 2018 Program 21 veřejného zasedání zastupitelstva MČ
07. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb říjen 2018
23. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise
23. 08. 2018 Jmenování zapisovatelky OVK
21. 08. 2018 Termín konání 21.veřejného zasedání Zastupitelstva MČ

XML