« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Nařízení HMP č.8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení HMP č.8/2020
8.NAŘÍZENÍ,kterým se mění nařízení č.9/2011 Sb.hl.m.Prahy,kterým se vydává tržní řád,ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 20.4.2020 podle § 44 odst.2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 18 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění zákona č.289/2017 Sb <.>,vydat toto nařízení: Čl.I Nařízení č.9/2011 Sb.hl.m.Prahy,kterým se vydává tržní řád,ve znění nařízení č.5/2012 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.14/2012 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.23/2012 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.9/2013 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.2/2014 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.16/2014 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.8/2015 Sb.hl.m.Prahy,nařízení č.13/2016 Sb.hl.m.Prahy a nařízení č.11/2018 Sb.hl.m.Prahy,se mění takto: 1.V § 2 odst.2 písm.b) se slova „od malých producentů“ nahrazují slovy „přímo od malých tuzemských producentů nebo jejich prodejců“.2.V § 1 odst.5 větě poslední se slova „chladícím,mrazícím,popř.výčepním zařízením“ nahrazují slovy „chladícím zařízením na nápoje“.3.V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,který zní: „(4) Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb na předsunutých prodejních místech,a to do 31.12.2020.“.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.2 4.Příloha č.1 zní: „Příloha č.1 k nařízení č.9/2011 Sb.hl.m.Prahy S E Z N A M tržnic,tržišť,tržních míst,restauračních zahrádek v době po 22.00 hod <.>,trhů,tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb,předsunutých prodejních míst,míst pro nabídku zboží a míst pro nabídku služby 1 2 3 4 5 6 7 Poř.č.Rozdělení míst pro prodej zboží a poskyto- vání služeb § 1 Městská část hlavního města Prahy Adresa místa § 1 odst.1 Počet prodej- ních míst a velikost prostoru (záboru) v m2 (min.2 m2) § 3 odst.1 Prodejní doba § 4 Doba provozu § 4 Druh prodávaného zboží nebo poskytované služby § 2 TRŽNICE 1.Praha 4 Podolské nábř.u č.3/1184,parc.č.1130,1131/1,1132,1133/1,1133/2,vše k.ú.Podolí (areál Žlu...

Načteno

edesky.cz/d/3850830


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz