« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Oznámení záměru - věcné břemeno PRE a.s. parc.č.44/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s.věcné břemeno parc.č.44/1
Městská část Praha — Královice K Nedvězí 66 104 00 Praha 10 — Královice Starosta tel: 267 711 044,ID: z92bva7
<br> V Praze — Kralovicích dne 24.6.2020
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Městská část Praha * Královice zastoupená starostou Ing.Josefem Pluhařem,ve smyslu š 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze v platném znění <,>
<br> oznamuje záměr
<br> uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce,a.s.na pozemcích parc.č.44/1 v k.ú.Královice <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit,a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu
<br> Ing.XXXXX P X u h ař starosta MC
<br> Zveřejněno od: 24.6.2020 do: 9.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3967656

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz