« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s.věcné břemeno
Městská část Praha — Královice K Nedvězí 66 104 00 Praha 10 - Královice
<br> Starosta tel: 267 711 044.1D: 7.92bva7
<br> V Praze _ Kralovicích dne 1 1.5.2020
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Městská Část Praha — Královice zastoupená starostou Ing.Josefem Pluhařcm.ve smyslu 5 36 odst.I zákona č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze v platném znění.oznamuje záměr
<br> uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce,a.s.na pozemcích parc.č.21/1,32,29.27.51/1.398/7 v k.ú.Královice <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit.a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu
<br> Ing.XXXXX P X u h & ř starosta MC
<br> Zveřejněno od: 11.5.2020 do: 26.5.2020

Načteno

edesky.cz/d/3846660

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz