« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s.věcné břemeno
Městská část Praha — Královice K Nedvězí 66 104 00 Praha 10 — Královice Starosta tel: 267 711 044.1D: 292bva7
<br> V Praze — Kralovicích dne 8.7.2020
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Městská část Praha * Královice zastoupená starostou Ing.Josefem Pluhařem,ve smyslu 55 36 odst.1 zákona (3131/2000 Sb.o hlavním městě Praze v platném znění <.>
<br> oznamuje záměr
<br> uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuee,a.s.na pozemcích parc.č.18/2 v k.ú.Královice <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit.a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu
<br> Ing.XXXXX P X u h a ř starosta MČ
<br> Zveřejněno od: 8.7.2020 do: 23.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3996212

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz