« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Objízdná trasa od 10.8.-18.10.2020 v ulici K Markétě, Ke Stupicům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Objízdná trasa v ulici K Markétě, Ke Stupicům od 10.8.-18.10.2020
<.> -.v,<,> -.„-.<.>
<br> \\ 01.0“
<br> a __ 1.?
<br> ?
<br>,_,|||m12 „:
<br> POZOR |P22 -'UL.K MARKETE srší A VKRA'LOVICICH „_ +; UZAVRENA í iš!
<br> Íri-"=.-
<br> g v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> ;-'-'_'= _„
<br> Stávající dopravní značení.které bude ]
<br> atu-.=.<.>
<br> Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky daně v TP65- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,<,> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDANI,zák.č.361l2000 Sb.v platném znění a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> "'"— h„__-.<.> -nl-"E- -'—"" “ii—.“!ÝMWUJÉ“ -
<br> „„ Poíície České republiky „.w- Kraiaké řadit:—zh hí !! iicřehf.m.P.aby “!?!-39“ =- Odbor síužbv (* \;.1.0! pr.H: =- úpa-"55“ _ 140 CU Praha 4.Kongmrov _m- “WM-\iňůí f 6.1.KHPA— 43322 Z—be- 2020 000002 Dne: ' prk.Mgr,XXXX XXXXX
<br> i + _ _ vedoucí odboru
<br> z r.koním Helena Vofíšková
<br> ig.%
<br> ___ agmo; :-_ +.=.Š! 4- I,& (:=—1349 *,31“ Wit.:
<br> (BŠÉŠ (l;—';! 13.<.> a-2-- h! ZMČ 37:1 Iggyga Sb :.<.> - '.i „'i' Í'Jflšť ni '31Q97SIB
<br> délka objízdné trasy cca 7km
<br> ___—.P
<br> „12
<br> -- ?.— !!!)-___? Elf—5311 <.>
<br> "; ::.<.> 9 15.E:?
<br> Ill-_ňitt.tu!—r : [.Kícimwc'ťf * „*,<.> ! luhu—i ! h—hwbmtqáifjh the? - ! 33173.: „.::lěy'blfP-n.: — === 4-31 * |||m129 “+=—% &."ď'q [.%%n i Riga.:— — I.? Zodpovědná osoba: vypraooval: Kreslil: “"'— ".:* XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Wdra.* » “.:.<.> *.u :: l$l.': Objednatel: * ' ' ZEPRIS s.r.o <.>,Mezi Vodami 27,Praha 4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ""-Y i! „gg Akce: _ _ Formát: A4 “a \ i“ Praha - Kralowoe,K Markétě = Mám Ý? “.; napojení lokality na vodovod a kanalizací Datum: „mo GHS! '$ Účel: ZUK.PUP,UZ €*? Obsah:,<,>._ : \ : ? POZOR Navrh DIO - OBJÍZDNA TRASA “Wm“- oůg ** o—A Paré č.: |P22 *.'-_— i Yi“

Načteno

edesky.cz/d/4040974

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz