« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Územní rozhodnutí - stavba 511 situační výkres příloha č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí - stavba 511 situační výkres příloha č.1
so 120.4- PŘELOŽKA UL.PUDJANKOVEM - _ :_ - so 120.6- PŘELO KAUL.PÁNKOW
<br> (mm/33310) = -_.<.> [SI_L.III/1017_6)_
<br> _ !“ __“ SO 120.3- P ELO KAUL.KE KOLODĚJS KŠMU
<br> Bnndý; n.L.- Bt.Bohata?
<br> zAmxulsmn/oona) " '- ! - ' ' _-.= : ' 'so1212-P-ELOKAUL DOKOPE'KAtSlL._|||/3339)
<br> so 415- DISTRIBUČNÍ TRAFOSTAN mcEzzlo,4 kV PRE TS 2 HÁJEK
<br> só 4ís DlSTRlBučNí TRAFOSTANICE 2210,4 kv PRE rs 1 DUBEČ
<br> - — — — — OCHRANNÉ PÁSMO PK=HRANICE ÚZEMÍDOTČENÉHOVLI __FW /
<br> " - “š so 120.5- PŘELQ KA ÚL.|<_URRI_N vs: (s|__L.|||/33313) - * 50 415 - DISTRIBUČNÍ TRAEOSTAMCE 22/0 4 kV PRE 15 3 KOLOVRATY
<br> Dbludnnof:
<br> _(s||___||;333) _._ ' " ' _“ ŘEDITELSTVÍSILNICADÁLNICČR.<.> _ __.<.>.<.> __ _.<.> -.- - NAPANKRÁCI56,145 05 PRAHA4
<br>.RSOIZDS-NOVÁMKDONÁTSKÁ _ --,-.-- ' _ \ _ R.Mummmcn DO-úsek 511-Běchovice-D1
<br> ' “Wima“ “$"““th Zhotovitel: SDRUŽENÍ KONSDRCIUM AFSA ___SO 120.2 P ELO KA_ UL.KE K“
<br> „J.) _ “; :;.- __ ' _ “ _ _ _ __ '__'_.' „ - ___-„___ = _ -_._.<.> -_ “' __,: _ " _ _ _ ? ' _ ' _ _ _ _ padalisJJ.<.> ***—41 podpis- Atelierpmlektovánlinženýrskýchstauehsma.&
<br> i p l : Vadnucl pmlektu: Hlavní inženýr projektu: SATRA,spol.s r.o.© " SAmA
<br> “JHU-1,1; '
<br> :: u.: N :| Š'; \ |— na? E >.<.>.<.>.<.> I 0 I.l-I EI Z L.<.> O 2 > tn E !
<br> pod$:M
<br> Kra ): Hmm) MĚSTO PRAÍA,STŘEDOČESKÝ—KRAJ Čfs.mam: 3159/05 Okres: Hlavní město Praha,Praha-východ čís.nm.- - Objednatel: ŘSD ČR,Na Pankráci 56.140 00 PMI-IM! Datum: 09/2018 Farním: 5
<br> SITUAČNÍVÝKRES mano-115000
<br> Stupeň: Souprava:
<br> ŠIRŠÍCH VZTAHÚ DÚR
<br> Cís.přílohy:
<br> D0 - ÚSEK 511 - BĚCHOVICE - D1 (3,1
<br> Nám; přl'lohy:
<br> nku:

Načteno

edesky.cz/d/4046905


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz