« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Nařízení Hygienické stanice HMP č.5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Hygienické stanice HMP č.5/2020
HYGIENICKÁ
<br> STANJCE,HLAVNIHOMESTA
<br> PRAHY
<br> č.j.: HSHMP 44664/2020 V Praze dne 24.7.2020
<br> Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č.5/2020
<br> Hygienická stanice hlavního města Prahy,jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 a 5 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení s š 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>,s účinností ode dne 25.července 2020 od 0:00 XXX do XX.července XXXX do XX:XX hod <.>
<br> nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:
<br> 1.V zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to:
<br> a) v prostředcích podzemní dráhy — metra a jeho prostorech přístupných cestujícím
<br> 2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: a) děti do dvou let věku,b) osoby s poruchou intelektu,kognitivní poruchou či závažnou alteraci duševního stavu,jejichž mentální schopnosti či aktuálni duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu <.>
<br> ČI.| Odůvodnění:
<br> Obecně lze uvést,že epidemie je zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky a časově omezen.To znamená,že výskyt infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase,než je v místě a čase obvyklé.Nemocnost tak dosahuje hodnot vyšších,než je běžná sporadická nemocnost.Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekci s mezilidským přenosem.Šíření nemoci vzdušnou cestou,pomoci kapének obsahujících infekční agens,které se dostávají do okolí nemocného při mluvení,dýchání,kašláni a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy tj.člověk nebo zvíře,cesta přenosu v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenos...

Načteno

edesky.cz/d/4030596

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz