« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - VV - OOP úprava provozu na komunikaci K Markétě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP úprava provozu na komunikaci K Markétě
Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.telefon: +420 2 710 71 837
Nové náměstí 1257,104 00 Praha – Uhříněves fax: +420 2 710 71 819
IČO: 00240915 e-mail: alena.sehnalova@praha22.cz
DIČ: CZ00240915 http://www.praha22.cz
<br> -1-
<br> *MC22X006CE4X*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen odbor
životního prostředí a dopravy),jako příslušný silniční správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77
odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle
vyhlášky č.XX/XXXX Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti o zvláštním užívání komunikace K
Markétě,k.ú.Královice,podané dne 18.06.2020 společností ZEPRIS,s.r.o <.>,Mezi
Vodami 639/27,143 00 Praha 4,IČ: 251 17 947,v zastoupení společností SEDOZ DZ,s.r <.>
o <.>,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 – Libeň,IČ: 242 18 537 a na základě souhlasného
stanoviska orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie,oddělení dopravního inženýrství,č.j.KRPA-163916-1/ČJ-2020-0000DŽ ze
dne 24.06.2020 <,>
<br>
v y d á v á
<br>
podle § 77 zákona o silničním provozu,podle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a ve
smyslu ustanovení § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád)
<br>
opatření obecné povahy
-
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Markétě <,>
k.ú.Královice
<br>
spočívající v dočasném umístění dopravního značení na výše uvedené komunikaci,dle
přiložené dokumentace dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“),která je nedílnou
součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Osazení dopravního značení a zaříz...

Načteno

edesky.cz/d/3973807

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz