MČ Praha - Královice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mckralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10

Datová schránka: z92bva7
E-mail: tajemnik@mckralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.,
10. 12. 2019 Termín konání 8.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
10. 12. 2019 Usnesení 1-7 z 7. veřejného jednání zastupitelstva
06. 12. 2019 Vydání změn 01 úprav ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Změny vlny 01 úprav U 1004/01a U 1244/ ÚP SÚ HMP
04. 12. 2019 Jednání o návrzích změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00
29. 11. 2019 Změna U 933/02 ÚP SÚ HMP
29. 11. 2019 Program 7.veřejného jednání zastupitelstva
29. 11. 2019 Podpora projektů ke zlepšení stavu ŽP na rok 2020
28. 11. 2019 Oznámení záměru pronájem částí pozemku
20. 11. 2019 OZV HMP č.17/2019
19. 11. 2019 Oznámení záměru - pronájem pozemku
13. 11. 2019 Oznámení záměrů - pronájem pozemků
11. 11. 2019 Formulář k vyúčtování dotace - granty 2019
11. 11. 2019 VV - územní řízení stavba 511
06. 11. 2019 OZV HMP č.15/2019
06. 11. 2019 OZV HMP č.16/2019
06. 11. 2019 OOP-přechodná úprava provozu MČ Praha-Nedvězí
04. 11. 2019 Vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP
07. 10. 2019 Jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
04. 10. 2019 OZV HMP č.11/2019
04. 10. 2019 OZV HMP č.12/2019
04. 10. 2019 OZV HMP č.13/2019
04. 10. 2019 OZV HMP č.14/2019
04. 10. 2019 Termín konání 7.veřejného jednání zastupitelstva
25. 09. 2019 Návrh změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
25. 09. 2019 Vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP
10. 09. 2019 Usnesení 1- 5 z 6.veřejného jednání zastupitelstva
02. 09. 2019 Zahájení řízení o vydání změn vlny V
02. 09. 2019 Zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP
30. 08. 2019 Program 6. veřejného jednání zastupitelstva MČ
21. 08. 2019 VV - projednání návrhů zadání změn vlny 18
19. 08. 2019 Zahájení řízení o vydání části změn vlny 14
30. 07. 2019 Zahájení řízení o vydání změny Z3222/00 ÚP SÚ HMP
24. 07. 2019 Celoměstsky významné změny vlny IV
24. 07. 2019 Oznámení záměru - pronájem pozemků
24. 07. 2019 Nařízení HMP č.10/2019
15. 07. 2019 Informace Úřadu práce v Praze 10
09. 07. 2019 Vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP
09. 07. 2019 Vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
08. 07. 2019 Změna Z 2600/00 ÚP SÚ HMP
03. 07. 2019 OZV HMP č.8/2019
03. 07. 2019 OZV HMP č.9/2019
26. 06. 2019 Výsledky grantového řízení pro rok 2019
20. 06. 2019 Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno na 3 pozemcích
17. 06. 2019 Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno
12. 06. 2019 Termín konání 6.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
11. 06. 2019 VV - přechodná úprava provozu v ulici Do Dolnic
11. 06. 2019 Usnesení 1-7 z 5.veřejného jednání zastupitelstva MČ
10. 06. 2019 Oznámení záměru - dopravní a technická infrastruktura

XML