« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Nařízení Hygienické stanice HMP č.6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Hygienické stanice HMP č.6/2020
HYGIENICKÁ
<br> STANJCE „ HLAVNIHO MESTA
<br> PRAHY
<br> č.j.: HSHMP 44665/2020 V Praze dne 24.7.2020
<br> Nařízení
<br> Hygienické stanice hlavního města Prahy č.6/2020
<br> Hygienická stanice hlavního města Prahy,jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 a 5 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení s 5 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>,s účinností ode dne 27.července 2020 od 0:00 XXX do odvolání
<br> nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v:
<br> 1.V zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,ato:
<br> a) v prostředcích podzemní dráhy — metra a jeho prostorech přístupných cestujícím
<br> b) ve všech zdravotnických zařízeních
<br> 2.Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
<br> b) osoby s poruchou intelektu,kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu <,>
<br> o) pacienty v době,kdy jsou na lůžku a není jim poskytovaná ošetřovatelská péče <.>
<br> čl.| Odůvodnění:
<br> Obecně lze uvést,že epidemie je zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky a časově omezen.To znamená,že výskyt infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase,než je v místě a čase obvyklé.Nemocnost tak dosahuje hodnot vyšších,než je běžná sporadická nemocnost.Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem.Šíření nemoci vzdušnou cestou,pomocí kapének obsahujících infekční agens,které se dostávají do okolí nemocného při mluvení,dýchání,kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.Každé šíření infekčního ...

Načteno

edesky.cz/d/4030595

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz