« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Nařízení HMP č.10/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení HMP č.10/2020
10 <.>
<br>
NAŘÍZENÍ <,>
<br> kterým se mění nařízení č.19/2017 Sb.hl.m.Prahy,kterým se vymezují oblasti
<br> hlavního města Prahy,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br>
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 1.6.2020 vydat podle § 44 odst.2 zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 23 odst.1 písm.a) a
c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění zákona č.102/2000 Sb <.>,zákona
č.320/2002 Sb.a zákona č.80/2006 Sb <.>,toto nařízení:
<br>
<br> Čl.I
<br>
Nařízení č.19/2017 Sb.hl.m.Prahy,kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy <,>
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy,ve znění nařízení č.12/2018 Sb.hl.m.Prahy a nařízení č.10/2019 Sb.hl.m <.>
Prahy,se mění takto:
<br>
<br>
1.V § 2 se text „1,2,3,4,5,6,7,8,13,16 a 22“ nahrazuje textem „1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 <,>
13,16,18,21,22 a 32“ <.>
<br>
2.V § 3 se doplňují odstavce 19 až 34,které znějí:
<br> „(19) Místní komunikace nebo jejich určené úseky,které lze užít za podmínek stanovených
tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního
motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání
podle zvláštního právního předpisu,která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti
hlavního města Prahy č.9-1,nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby1) <,>
která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti
hlavního města Prahy č.9-1,jsou uvedeny v příloze č.3 k tomuto nařízení pod bodem 19 <.>
<br> (20) Místní komunikace nebo jejich určené úseky,které lze užít za podmínek stanovených
tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního
motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání
podle zvláštního právního před...

Načteno

edesky.cz/d/3932492

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz