« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 23.7.2020
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN
<br> *MZDRX01B3NKM*
MZDRX01B3NKM
<br>
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 27.července 2020 od 0:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se zákazují nebo omezují slavnosti,divadelní a filmová představení,sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak,že se
<br> 1.zakazují divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní,kulturní <,>
náboženské,spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy <,>
slavnosti,poutě,přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,vzdělávací akce,oslavy,a to jak
veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob,koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech,nebo 500 osob,koná-li se akce převážně ve
vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
<br> a) na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů
a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona <,>
<br> b) na shromáždění konaná podle zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion <,>
veletržní areál apod.),v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob,koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech,nebo 500 osob <,>
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb,a to v každém z oddělených
(lze i mobilní zábranou,např...

Načteno

edesky.cz/d/4027403

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz