MČ Praha - Královice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mckralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10

Datová schránka: z92bva7
E-mail: tajemnik@mckralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 12. 2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku 173/2
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu MČ Praha-Královice na rok 2019
05. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Královice do roku 2024
04. 12. 2018 Nařízení HMP č.14/2018
04. 12. 2018 Nařízení HMP č.15/2018
05. 11. 2018 VV-změna Z 2812/00
02. 11. 2018 Termín konání 2.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
02. 11. 2018 Usnesení 1-4 z Ustavujícího jednání zastupitelstva MČ
31. 10. 2018 Program na zlepšení stavu ŽP na rok 2019
25. 10. 2018 Ustavující jednání zastupitelstva-program
25. 10. 2018 Oznámení záměru-pronájem studny a pozemku
24. 10. 2018 VV-změna U 1345/00 ÚP HMP
22. 10. 2018 VV-úprava provozu v ulici Pod Jankovem, Hájek
22. 10. 2018 VV-celoměstsky významná změna Z 2776/00, Z2794/00
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MČ Praha-Královice
03. 10. 2018 Úprava provozu v ulici K Uhříněvsi a U Svodnice
03. 10. 2018 VV- úprava provozu v ulici K Uhříněvsi a U Svodnice
03. 10. 2018 Úprava provozu na pozemních komunikacích K Nedvězí a Do Dolnic
01. 10. 2018 VV-úprava provozu v ulici K Markétě
01. 10. 2018 VV-úprava provozu v ulicích K Nedvězí a Do Dolnic
01. 10. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 10. 2018 Změna územního plánu Z-3832/00
25. 09. 2018 Přechodná úprava provozu v ulicích K Uhříněvsi a U Svodnice
24. 09. 2018 Projednání návrhu změn vlna 04 ÚPSÚHMP
24. 09. 2018 Projednání návrhu změn vlna 15 ÚPSÚHMP
20. 09. 2018 Kontrola samostatné působnosti podle zákona 106/1999 Sb.,
18. 09. 2018 Usnesení 1-7 z 21. jednání zastupitelstva MČ
18. 09. 2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku
18. 09. 2018 Oznámení záměru - pronájem části pozemku
17. 09. 2018 Nařízení HMP č.12
17. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.13/2018
14. 09. 2018 VV-OOP komunikace v ulici K Markétě
12. 09. 2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva parc.č.239/16
12. 09. 2018 Oznámení záměru-plánovací smlouva inženýrské sítě
11. 09. 2018 Svolání prvního zasedání OVK
07. 09. 2018 Program 21 veřejného zasedání zastupitelstva MČ
07. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb říjen 2018
23. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise
23. 08. 2018 Jmenování zapisovatelky OVK
21. 08. 2018 Termín konání 21.veřejného zasedání Zastupitelstva MČ
21. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
21. 08. 2018 Informace o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva HMP
21. 08. 2018 Volební právo občanů jiných členských států EU
04. 07. 2018 Možnost podání kandidátní listiny a příloh pro podzimní komunální volby v elektronické podobě
27. 06. 2018 Obecně závazná vyhláška HMP č.10/2018
27. 06. 2018 Nařízení HMP č.11/2018
26. 06. 2018 Usnesení 1-9 z 20.jednání zastupitelstva MČ
26. 06. 2018 Stanovení počtu členů Zastupitestva MČ na volební období 2018-2022
15. 06. 2018 Program 20 veřejného zasedání zastupitelstva MČ
12. 06. 2018 Počet podpisů na petičních listinách

XML