« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Královice - Oznámení záměru - Fyton poníže plochy pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Královice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru - Fyton ponížení plochy části pozemku
Městská část Praha — Královice K Nedvězí 66 104 00 Praha 10 - Královice Starosta m1: 267 711044.ID: z92bva7
<br> V PrazefKrálovicích dne 23.7.2020
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Městská část Praha — Královice zastoupená starostou Ing.Josefem Pluhařem,ve smyslu 5 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze v platném znění <,>
<br> oznamuje záměr u pachtovní smlouvy
<br> s flrmou Fyton s.r.o.* ponížení plochy části pozemku z důvodu realizace výstavby
<br> „Královice 2“:
<br> Jedná se o následující pozemky
<br> parc.č.298/4 — 18.184 m2,298/27 - 1.162 1112,301/15 * 342m2,301/62 — 222m2,306/29 — 1.021 m2,306/32 —124m2.380/6 — 81m2„ 380/8 — 74 m2.381/16 — 2.083m2,381/25 —1.061m2,381/28 — 1.158m2,381/30 — 1.778m2,324/23 —— 50m2,324/32 _ 20m2,324/45 - 1.016m2,324/59 — 242ml,324/61 — 5181112.324/63 — 1.985m2,324/69 - 345m2,324/78 _ 91m2.324/79 — 496ml,324/81 - 1952m2,324/82 —113m2,324/83 — 92m2,324/84 „ 55m2,324/92 — 213m2,324/93 — 314m2,324/94 —109m2,346/2 —192m2,346/3 — 79m2,365/16 * 550ml,373/2 — 3Sm2,380/9 — 394m2,381/19 * 1.768m2,381/27 — 301m2,381/29 — 526ml,306/63 _ 469m2.CELKEM: 39.215 m2 <.>
<br> Za cenu: 14.098,- Kč:/rok <.>
<br> Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.Nej později do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit.a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu <.>
<br> Ing.XXXXX P X u h ař starosta MC
<br> Zveřejněno od: 23.7.2020 do: 7.8.2020

Načteno

edesky.cz/d/4025314

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Královice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz