Obec Tlustice

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://tlustice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tlustice
Tlustice 203
268 01 Tlustice

Datová schránka: n66apyf
E-mail: ou.tlustice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Mimořádné opatření MZ
20. 03. 2020 Mimořádné opatření – nová nákupní doba pro seniory
20. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky č.109-112
20. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky č.106-108
20. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č.2/2020
19. 03. 2020 Rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020
19. 03. 2020 Rozhodnuti_hejtmanky_17032020
19. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY č.96-99.
16. 03. 2020 Pomoc občanům
16. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDYo povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
16. 03. 2020 Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice
16. 03. 2020 Omezený provoz OÚ
14. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o dočasném znovuzavedením ochrany vnitřních hranic ČR
14. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY-vyhlašuje NOUZOVÝ STAV
11. 03. 2020 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020
11. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ
10. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
10. 03. 2020 Informace-jednání krajské epidemiologické komise KÚSK
10. 03. 2020 Mimořádné opatření COVID 19
10. 03. 2020 Výzva_Rekonstrukce střešního pláště MŠ a ZŠ Tlustice
26. 02. 2020 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 1/2020
24. 02. 2020 Záměr prodeje hasičského auta
12. 02. 2020 Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2020
11. 01. 2020 Schválený rozpočet obce Tlustice na rok 2020
11. 01. 2020 Rozpočtové změny č. 3/2019
20. 12. 2019 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2019
20. 12. 2019 Středočeský kraj – oznámení záměru
05. 12. 2019 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
05. 12. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 5/2019
02. 12. 2019 Návrh Dodatku č. 1 Obecně závazné vyhlášky č.1/2011
02. 12. 2019 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Tlustice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 12. 2019 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Tlustice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Tlustice na rok 2020
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO Hořovicko na rok 2020
08. 11. 2019 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019
04. 11. 2019 Rozpočtové změny č. 2/2019
24. 10. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 4/2019
07. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o zv..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška – Ochranná pásma letiště Hořovice
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy při nedostatku vody
05. 08. 2019 Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Tlustice – výzva k podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Tlustice
03. 07. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení
25. 06. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
13. 06. 2019 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2019
28. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výrobní areál Sekyrka Hořovice“ v k. ú. Hořovice a v k. ú. Tlustice
28. 05. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 2/2019
28. 05. 2019 Závěrečný účet obce Tlustice za rok 2018 – návrh
11. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

XML