« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejného zasedání
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,8.9.2020
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.3/2020
<br> Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: sál restaurace U Vlčků
Doba konání: čtvrtek,17.září 2020 od 18:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Projednání konceptu zastavovací studie horní části bývalé letištní plochy
<br> 5.Stanovení výše úhrady za zřizování služebnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Tlustice
<br> 6.Majetkoprávní záležitosti
<br> a.Schválení přijetí dotace z Fondu obnovy venkova
<br> b.Schválení přijetí dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu
<br> 7.Různé
<br> a.Žádost o realizaci stání na poz.p.č.570/54 zatrubněním příkopu a
<br> následný pronájem tohoto pozemku pro majitele nemovitostí p.č <.>
<br> 526/8,12,13,15 v Tlustici
<br> b.Návrh na řešení dopravní situace – komunikace p.č.657 a další
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
Přílohy a podkladové materiály
<br>  Pozvánka bude doručena poštou
 Ostatní podklady a materiály elektronicky,na příslušné emailové adresy zastupitelů

Načteno

edesky.cz/d/4119501

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz