« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o konání pracovního zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání pracovního zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č.4
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,2.12.2020
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání pracovního zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.4/2020
<br>
Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: velká zasedací místnost obecního úřadu
Doba konání: čtvrtek,10.prosince 2020 od 18:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO Tlustice
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Tlustice ve šk.r.2019/2020
<br> 5.Prezentace stavebních záměrů v plánovaném sportovně rekreačním areálu obce Tlustice
<br> 6.Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2020
<br> 7.Zpráva o plnění PRO Tlustice za rok 2020 a návrh na rok 2021
<br> 8.Návrh na vyřazení majetku obce Tlustice
<br> 9.Návrh rozpočtu obce Tlustice na rok 2021
<br> 10.Různé
<br> a) Stanovení výše místního poplatku za odvoz TKO na rok 2021
<br> b) Informace o dotačních titulech na rok 2021
<br> c) Schválení podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní
<br> rozvoj – Podpora obnovy místních komunikací <.>
<br> 11.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br> Přílohy a podkladové materiály
 Pozvánka na veřejné zasedání poštou,ostatní podkladové materiály emailem

Načteno

edesky.cz/d/4318937

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz