« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejného zasedání
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,2.3.2021
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.1/2021
<br> Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: velká zasedací místnost obecního úřadu v Tlustici
Doba konání: čtvrtek,11.března 2020 od 19:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Schválení změnového listu č.2 převaděče na ČOV Hořovice
<br> 5.Rozpočtové změny č.4/2020
<br> 6.Zpráva o hospodaření obce Tlustice za rok 2020
<br> 7.Účetní závěrka obce Tlustice za rok 2020
<br> 8.Zpráva o inventarizaci majetku obce Tlustice za rok 2020
<br> 9.Majetkoprávní záležitosti
<br> a) STŘELA ŽEBRÁK,z.s.- žádost o pronájem pozemků
<br> 10.Různé
<br>  Informace o aktuálním dění v obci
<br> 11.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
<br>
Přílohy a podkladové materiály budou zaslány elektronicky
<br>
 Pozvánka na veřejné zasedání poštou,ostatní podkladové materiály emailem
<br>
 Veškeré materiály a podklady k účetní závěrce a inventarizaci obce Tlustice jsou
k nahlédnutí či okopírování v kanceláři obecního úřadu <.>

Načteno

edesky.cz/d/4514324

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz