« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Pozvánka na veřejné zasedání č.3-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání 3-2021
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,31.8.2021
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.3/2021
<br> Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: velká zasedací místnost obecního úřadu
Doba konání: čtvrtek,9.září 2021 od 19:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o dvousložkové ceně vody
<br> 5.Rozpočtové změny č.2/2021
<br> 6.Návrh na vyřazení a likvidaci majetku obce Tlustice
<br> 7.Různé
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
Přílohy a podkladové materiály
<br>  Pozvánka bude doručena poštou
 Ostatní podklady a materiály elektronicky,na příslušné emailové adresy zastupitelů

Načteno

edesky.cz/d/4857081

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz