« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o vystavení ÚPO Tlustice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TLUSTICE_oduvodneni_50
O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U
<br> T L U S T I C E
<br>
<br> K V Ě T E N 2 0 2 1
<br>
<br> 2
<br> Ú D A J E O Z P R A C O V A T E L I,P O Ř I Z O V A T E L I A Ř E Š E N É M Ú Z E M Í
<br> ZADAVATEL:
<br> Obec Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> Určený zastupitel: Mgr.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> POŘIZOVATEL:
<br> Obecní úřad Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> ZPRACOVATEL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,Ateliér územního plánování a urbanismu <,>
<br> Dittrichova 19,120 00,Praha 2
<br> Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXXXXXX <,>
autorizovaný architekt pro obor územní plánování <,>
osvědčení o autorizaci: ČKA 4310
<br> Urbanistická a dopravní koncepce: Ing.arch.XXX XXXXXX,autorizovaný architekt pro obor
architektura,ČKA XXXX
<br> Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Technická infrastruktura: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Koncepce krajiny,návrh ÚSES: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> Demografie,fyzická geografie: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Grafické zpracování: Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXX
<br> D A T U M Z P R A C O V Á N Í : K V Ě T E N 2 0 2 1
<br> N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í
<br>
<br> 3
<br> O B S A H
<br> a) Postup pořízení územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> b) Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> b.1 Soulad s Politikou územního rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> b.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
TLUSTICE_navrh_50
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> T L U S T I C E
<br>
<br> K V Ě T E N 2 0 2 1
<br>
<br> 2
<br> Ú D A J E O Z P R A C O V A T E L I,P O Ř I Z O V A T E L I A Ř E Š E N É M Ú Z E M Í
<br> ZADAVATEL:
<br> Obec Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> Určený zastupitel: Mgr.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> POŘIZOVATEL:
<br> Obecní úřad Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> ZPRACOVATEL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,Ateliér územního plánování a urbanismu <,>
<br> Dittrichova 19,120 00,Praha 2
<br> Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXXXXXX <,>
autorizovaný architekt pro obor územní plánování <,>
osvědčení o autorizaci: ČKA 4310
<br> Urbanistická a dopravní koncepce: Ing.arch.XXX XXXXXX,autorizovaný architekt pro obor
architektura,ČKA XXXX
<br> Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Technická infrastruktura: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Koncepce krajiny,návrh ÚSES: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> Demografie,fyzická geografie: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Grafické zpracování: Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXX
<br> D A T U M Z P R A C O V Á N Í : K V Ě T E N 2 0 2 1
<br> N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í
<br>
<br> 3
<br> O B S A H
<br> A.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> A.1 Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> A.2 Vymezení řešeného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> A.3 Vymezení pojmů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
II-3_vykres_ZPF_2021-05-26
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !...
II-2_vykres_sirsich_vztahu_2021-05-25
ÚZEMNÍ PLÁN TLUSTICE
<br> Tlustice
<br> !
Tlustice
<br> !
Tlustice
<br> ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V KO NTEXTU Č ESKÉ REPUBLIKY ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V KO NTEXTU STŘEDO Č ESKÉHO KRAJE
<br> Stře d oč e s k ý k raj
Č e s k á r e p ubl i k a
<br> PODKLAD: ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘ EDOČESKÉHO KRAJE 2011 - II.1.KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> LEGENDA:
<br> hranice řešeného území
<br> Výkres širších vztahů
návrh pro spole čné je d náníETAPA
<br> ZPRACO VATEL
<br> PO ŘIZ O VATEL
<br> Ing.XXXX XXXX rtová,Ateliér územ ního plánování a urbanism uDittrichova XXXXX 00,Praha 2e-m ail: jana.kale rtova@e m ail.cz
<br> Ú z e m n í p l á n T l u s t i c e
AUTO RSKÝ KO LEKTIV
<br> O BJEDNATEL
O be c Tlustice
Tlustic e 203268 01 Hořovice
<br> Ing.XXXX XXXX rtová (Č KA XXXX)Mgr.Lukáš Ve se lýJakub Vik
<br> V/2021
NÁZEV VÝKRESU
<br> DATUM MĚŘÍTKO1 : 50 000 Č ÍSLO VÝKRESUII.2
<br> O be c Tlustice
Tlustic e 203268 01 Hořovice
II-1_koordinacni_vykres_2021-06-19
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
$
<br> ! !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
!
<br> !!
!!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> >
¾
<br> >
¾
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ...
I-3_vykres_VPS_2021-05-26
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !...
I-2_hlavni_vykres_2021-06-19
; ;
<br> ;
<br> ;
<br> ;
;
<br> ;
;;;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ; ;
<br> ;;
<br> ;;
;;
<br> ; ;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;; ;
;
<br> ;;
;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;;;
;;
<br> ;;
;
;
<br> !
!
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> H
<br> H
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> H
<br> H
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
$
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
...
I-1_zakladni_cleneni_2021-05-26
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !...
Oznámení o vystavení ÚPO Tlustice
OBECNÍ ÚŘAD TLUSTICE
<br> Tlustice 203,268 01 Hořovice tel/fax : 311512219
bank.spoj.: 4124131/0100
IČ : 00233897
<br> ou@tlustice.cz
IDDS: n66apyf
<br>
Vyřizuje: Mgr.H.Kaššová,Tlustice,dne 27.7.2021
Z.Klenorová
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> - OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU TLUSTICE
<br>
Obecní úřad Tlustice,jako pořizovatel výše uvedeného územního plánu,podle §
<br> 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,na základě schváleného zadání zajistil
zpracování návrhu územního plánu Tlustice <.>
<br>
Pořizovatel v souladu ustanovením § 50 odst.3 stavebního zákona zajistil
<br> zveřejnění a zpřístupnění návrhu územního plánu Tlustice,ve lhůtě od 27.7.2021
do 10.9.2021 takto:
<br>
- v tištěné podobě na Obecním úřadě Tlustice,a to vždy v úředních hodinách
<br> zveřejněných na webových stránkách obce;
- v elektronické podobě vystavením na webových stránkách obecního úřadu:
<br> http://www.tlustice.cz ;
- na klasické úřední desce pak bude z technických důvodů spočívajících ve
<br> velikém objemu spisu vystavena pouze tato veřejná vyhláška <.>
<br>
Poučení:
V souladu s ustanovením § 50 odst.3 stavebního zákona může každý do 30 dnů
ode dne doručení této veřejné vyhlášky – tj.do 10.9.2021 (včetně) uplatnit u
pořizovatele své výhradně písemné připomínky <.>
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží!
Písemnosti zasílejte na adresu obecního úřadu uvedenou v záhlaví této veřejné
vyhlášky <.>
V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého
procesu pořizování obracet na Zdeňku Klenorovou,tel.604 183 111,která je fyzickou
osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
starostka obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2021-07-14T14:40:11+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4785593

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz