« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis ze zasedání ZO Tlustice 3-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Tlustice 3-2021
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tlustice č.3/2021 konaného dne 9.9.2021 od 19:00 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 a ukončeno ve 19:53.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 11 zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: Mgr.H.Kaššová,M.Hasman,J.Červenka,<,> Z.vTobiška,P.Bureš ml <.>,P.Bureš,ing.J.Chaloupecký,E.Pergl,D.Bazik,|.Horská,F.Smída
<br> Nepřítomní zastupitelé - omluveni: K.Burešová,Ing.J.Vlček,|.Eiseltová (čerpání dovolene),Mgr.XXXX XXXXXX (pracovní povinnosti)
<br> Hosté: X Přítomní občané: X— ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO — rada obce,ZO — zastupitelstvo obce,ČOV - čistička odpadních vod,VaK- Vodovody a kanalizace,SDH- Sbor dobrovolných hasičů,NSA- Národní Sportovní Agentura,OZV—Obecně Závazná Vyhláška <.>
<br> Program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze 20
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustíce za minulé období
<br> 4.Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o dvousložkové ceně vody 5.Rozpočtové změny č.2/2021
<br> 6.Návrh na vyřazení a likvidaci majetku obce Tlustice
<br> 7.Různé
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Starostka obce,Mgr.H.Kaššová,přivítala všechny přítomné zastupitele a zahájila 3.veřejné zasedání ZO Tlustice v roce 2021.Zasedání bylo v souladu s 5 4 Jednacího řádu ZO Tlustice řádně svoláno.Starostka dále konstatovala,že zápis z posledního veřejného zasedání ZO,které se konalo 17.6.2021,byl určenými ověřovateli řádně ověřen a dále vyvěšen na úředních deskách obce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky <.>
<br> Určení návrhové komise
<br> Do návrhové komise jsou starostkou obce navrženi zastupitelé F.Šmída a E.Pergl...

Načteno

edesky.cz/d/4904778

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz